Managementul Calitatii

Sistemul de Management Integrat al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii in Munca

În ecuația simplă a respectului față de om si față de mediul înconjurător deviza noastră rămâne neschimbată: "Calitate si performanță prin dezvoltare durabilă!"

Preocuparea fundamentală a SC APAVIL SA Vâlcea este de a furniza produse si servicii de un nivel calitativ superior, cu reducerea impactului dăunător mediului si respectarea prevederilor legale si a altor cerințe privind sănătatea si securitatea muncii si a responsabilității sociale, de a satisface cerințele clienților si de a îmbunătăți continuu eficacitatea Sistemului Integrat de Management si al Responsabilității Sociale.

Suntem hotărâți să furnizăm clienților noștri servicii de alimentare cu apă si de canalizare care să îndeplinească cerințele de calitate bazându-ne pe contribuția tuturor angajaților. Suntem conștienți că factorul cel mai important al succesului îl constituie oamenii competenți și motivați, care au la dispoziție resurse materiale și manageriale, care lucrează într-un mediu sănătos și sigur. Operând într-un mediu economic globalizat și puternic concurențial, având de satisfăcut cerințele tot mai mari ale clienților, credem că cele mai bune rezultate economice sunt strâns legate de responsabilitatea pe care o simțim față de angajații societății, clienții, acționari, comunitatea locală și mediul înconjurător. Acest concept stă la baza întregii strategii de dezvoltare a SC APAVIL SA Vâlcea fiind un obiectiv ce se dorește a fi realizat in modul cel mai profesionist si conștient cu putință. Prin integrarea componentelor referitoare la mediu, sănătate si securitate in muncă, organizația noastră își propune să controleze aspectele de mediu si să minimizeze efectele, contribuind la prevenirea poluării si la promovarea principiilor dezvoltării durabile precum și să controleze riscurile de securitate si sănătate in muncă in scopul asigurării stării de bine la locul de muncă pentru toți lucrătorii săi. Pentru asigurarea succesului pe termen lung al SC APAVIL SA Vâlcea, managementul de la cel mai înalt nivel este hotărât să asigure resursele necesare pentru menținerea si îmbunătățirea continuă a sistemelor de management ale calității, mediului, sănătății și securității in muncă, implementate integrat si certificate in conformitate cu cerințele standardelor europene de referință ISO 9001, ISO 14001 si OH SAS 18001.

Urmariti documentul complet: Declaratia de politica si angajamentul Directorului general al SC Apavil SA Valcea in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca

Politica de achizitii publice

Sunteti aici: Calitate Managementul calitatii