Structura oficiala a companiei
 • APAVIL S.A. VALCEA este societate pe actiuni, cu capital integral de stat, toate actiunile fiind detinute de unitatile administrativ teritoriale, membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara APA Valcea.
 • Obiectul de activitate al Societatii va fi operarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a carui gestiune ii este delegata "Serviciile", conform Contractului de Delegare, in aria delegarii respectivului contract, precum si realizarea programelor de investitii locale si judetene in domeniul alimentarii cu apa si al canalizarii.
 • Societatea isi desfasoara activitatea exclusiv pentru Autoritatile Locale care i-au delegat, prin Asociatie, gestiunea serviciului de alimentare cu apa si canalizare.
Activitate

Domeniul principal de activitate - Cod CAEN 360 Captarea, tratarea si distributia apei.

Activitatea principala - Cod CAEN 3600 Captarea, tratarea si distributia apei.

Organele de conducere ale societatii
 • AGA - Asociatia Generala a Actionarilor
 • Consiliul de Administratie
 • Directorul general
 • Directorul comercial
 • Directorul tehnic-exploatare
 • Societatea este administrata de Consiliul de Administratie format dintr-un numar de cinci adminstratori, dintre care trei desemnati de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea si doi de catre Consiliul Judetean Valcea.
 • Adunarea generala a actionarilor este formata din reprezentantii alesi ai Consiliului Judetean Valcea si Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea în calitate de actionari majoritari ai societatii si nu pot fi schimbati decât de acestea.
 • Adunarea Generala a Actionarilor constituita din reprezentanti ai actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice în conditiile si în limitele stabilite.
 • Societatea este administrata în sistemul unitar prevazut de Legea nr.31/1990, a societatilor comerciale cu modificarile ulterioare.
 • Componenta consiliului de administratie este desemnata de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Consiliul de administratie este condus de Presedinte.
 • Sediul social al societatii este in Ramnicu Valcea, Str. Carol I nr. 3-5.
Sunteti aici: Companie Structura oficială