LEGISLATIE

Legislatia si normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

  • Legea nr. 51 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice (cu modificarile si completarile ulterioare)
  • Legea nr. 241 - Legea servicilui public de alimentare cu apa si de canalizare (cu modificarile si completarile ulterioare)
  • Legea nr. 458 - Legea privind calitatea apei potabile (cu modificarile si completarile ulterioare)
  • Ordinul nr. 29/N/1993 - Ordinul ANRSC pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici
  • Ordinul nr. 88/2007 - Ordinul ANRSC pentru aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
  • Ordinul nr. 90/2007 - Ordinul ANRSC pentru aprobarea Contractului - cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
  • Hotararea de Guvern nr. 188/2002 - Hotararea de Guvern privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotararea de Guvern nr. 472/2000 - Hotararea de Guvern privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa
  • Ordonanta de Urgenta nr. 107/2002 - Ordonanta de Urgenta privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotararea nr. 8 - Regulament al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
Sunteti aici: Informatii publice Legislatie